Job & Career

 

   

บริษัท วอเตอร์ฟิลด์เอเซีย จำกัด

   
    เราให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงาน  ปฏิบัติต่อพนักงานทุกคนอย่างเป็นธรรม ตลอดจนโอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในหน้าที่การงาน มุ่งส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีมาตรฐานในการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร เปิดโอกาสให้แต่ละสายงานได้ดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคลของตนเองอย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจในปัจจุบัน    
    เราเปิดโอกาสให้บุคคลในหลากหลายสาขาวิชาชีพ ที่มีศักยภาพ และต้องการความก้าวหน้า มาร่วมสร้างความสำเร็จ พัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน ไปด้วยกัน    

  

 

หากคุณสนใจที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในองค์กรของเรา  

 
  สามารถติดต่อร่วมงานกับเราได้ โดยส่งข้อมูลทาง Email เพื่อขอสมัคร /สัมภาษณ์งาน   
  ติดต่อ แผนกบุคคล โทร. 02-320-1994   
  E-mail : hr@waterfieldasia.com  
   

  • Job & Career.jpg
    บริษัท วอเตอร์ฟิลด์เอเซีย จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายปั๊มอุตสาหกรรม มอเตอร์ไฟฟ้าจากต่างประเทศ น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม และให้บริการหลังการขายมีความต้องการรับบุคลากรที่มี...

  • Job & Career.jpg
    บริษัท วอเตอร์ฟิลด์เอเซีย จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายปั๊มอุตสาหกรรม มอเตอร์ไฟฟ้าจากต่างประเทศ น้ำมันหล่อลื่น อุตสาหกรรม และให้บริการหลังการขายมีความต้องการรับบุคลากรที่ม...

  • Job & Career.jpg
    บริษัท วอเตอร์ฟิลด์เอเซีย จำกัด เป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายปั๊มอุตสาหกรรม มอเตอร์ไฟฟ้าจากต่างประเทศ น้ำมันหล่อลื่นอุตสาหกรรม และให้บริการหลังการขายมีความต้องการรับบุคลากรที่ม...
Visitors: 109,432